Mini Website sebagai Sarana Berbagi Pengetahuan

Contoh Surat Perjanjian Jual Beli TERBARU

Surat Perjanjian Jual Beli

Kami yang bertanda tangan di bawah ini
 

Nama    : Satriyo Wibowo
Jabatan : Manajer penjualan UD Angkasa Raya
Alamat  : Jalan Ahmad Yani No. 67, Purwokerto
Selanjutnya disebut pihak pertama Nama    : Agus Fitriyo Nugroho
Jabatan : Pemilik Kios Beras Mulia Restu
Alamat  : Jalan Jend. Sudirman No. 50, Ajibarang
Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua
Pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2007 kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian jual beli beras dengan ketentuan sebagai berikut.
 
Pasal Satu
 
Pihak pertama menyetujui untuk menyediakan serta menjual beras kepada pihak kedua setiap bulan sesuai pesanan pihak kedua.
 

Pasal Dua
 
Pihak pertama akan mengirimkan beras kepada pihak kedua sampai di toko pihak kedua tanpa ada biaya tambahan.
 

Pasal Tiga
 
Pihak kedua akan membayar pesanan beras kepada pihak pertama setelah beras pesanannya sampai di toko.
 

Pasal Empat
 
Jika dalam perjanjian ini timbul suatu persoalan, persoalan itu akan diselesaikan secara kekeluargaan. Namun, bila ternyata gagal, persoalan ini akan diselesaikan menurut hukum yang berlaku.
 

Pasal Lima
Surat perjanjian ini dibuat di atas kertas bermeterai Rp6.000,00 dan ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa ada suatu paksaan. Surat perjanjian ini dibuat rangkap dua dengan kekuatan hukum yang sama dan masing-masing dipegang oleh pihak pertama dan pihak kedua.

 

                                                                           Dibuat di : Purwokerto
                                                                           Tanggal : 29 Agustus 2016


Pihak Pertama                                                    Pihak Kedua
Satriyo Wibowo                                                  Agus Fitriyo Nugroho
Manajer Penjualan UD Angkasa Raya                   Pemilik Kios Beras Mulia Restu


0 Komentar untuk "Contoh Surat Perjanjian Jual Beli TERBARU"

Silakan Tulis KOMENTAR yang tidak mengandung SARA DAN P*RN*GRAFI.

Back To Top